Wachtwoord vergeten

Kwaliteitsstandaarden ggz op Meerjarenagenda Zorginstituut

12-10-2015

Zorginstituut Nederland meldt op haar website dat de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz wordt opgenomen in de meerjarenagenda.
Hiermee ontstaan er op termijn nieuwe kwaliteitsstandaarden voor de meest voorkomende psychische aandoeningen. Het Zorginstituut is positief over deze ontwikkeling omdat het er aan bijdraagt dat burgers beter geïnformeerd raken over wat goede ggz-zorg is, én beter wegwijs worden in de behandelopties.

De komende twee jaar ontwikkelt het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz nieuwe zorgstandaarden voor minimaal 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. Op dit moment zijn dat 18 zorgstandaarden en 24 generieke modules.

Naast het ontwikkelen van zorgstandaarden voor specifieke aandoeningen werkt het Netwerk ook aan een reeks generieke modules die in meerdere zorgstandaarden kunnen worden gebruikt. Hieronder valt ook de Generieke module psychotherapeutische behandelingen,waar de NVP samen met de VGCt  aan werkt.

Lees meer over bericht van Zorginstituut Nederland
Lees meer over Generieke module psychotherapeutische behandelingen
Lees meer over Kwaliteitsontwikkeling ggz
 « Terug naar overzicht