Wachtwoord vergeten

Ambulantisering ggz wil niet vlotten

Ambulantisering ggz wil niet vlotten 06-12-2018

De verschuiving van klinische naar ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) wil vijf jaar na de eerste 'ambulantiseringsafspraken’ nog steeds niet vlotten. Dat blijkt uit het vierde rapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Het Trimbos-rapport, dat staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, laat wel een heel lichte verschuiving van middelen zien van ‘bedden’ naar intensieve ambulante zorg. De afgelopen jaren daalde het aantal bedden weliswaar substantieel, maar de vrijgevallen middelen kwamen niet bij de ambulante zorg terecht, maar bij intensievere vormen van klinische zorg. Dit jaar is voor het eerst een lichte kentering te zien.

Naast een stijging van de intensieve ambulante zorg laat de monitor ook zien dat de uitgaven aan individuele ambulante begeleiding in bijna de helft van de centrumgemeenten zijn toegenomen. Dat er meer mensen gebruik maken van ambulante ggz, betekent nog niet dat er ook resultaten mee geboekt worden. Een clientenpanel wijst vooralsnog op een onveranderde achterstand in kwaliteit van leven en participatie.

Bron en lees meer: Skipr« Terug naar overzicht