Wachtwoord vergeten

Gemeenten gaan niet mee in hoofdlijnenakkoord ggz

Gemeenten gaan niet mee in hoofdlijnenakkoord ggz 04-12-2018

De VNG kaart in een brief een aantal stuikelblokken aan bij de Tweede Kamer in aanloop naar een debat op donderdag 6 december a.s. Het gaat om: het ggz-akkkoord, de komst van de Wvggz, en de financiering van acute ggz.

GGZ-akkoord: waarom gemeenten niet tekenen
Gemeenten steunen de ontwikkeling naar verdergaande ambulantisering (van instelling naar opvang in buurt/wijk). Deze taak past bij de overige taken in het sociaal domein. Maar hoewel de kosten voor gemeenten daardoor zullen stijgen, stelt het Rijk stelt daarvoor geen budget ter beschikking. De VNG kan daarom het ggz-akkkoord niet steunen.

Wet verplichte ggz
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt in werking per 1 januari 2020. Voor gemeenten brengt dit nieuwe taken met zich mee, zo moeten zij onder andere een meldfunctie inrichten en een onderzoek kunnen doen (inclusief hoorplicht). Het Rijk moet het budget behorend bij deze nieuwe taken per 2020 beschikbaar te stellen.

Financiering acute ggz
Er waren afspraken gemaakt met zorgverzekeraars voor een beschikbaarheidsfinanciering voor acute psychiatrie (bezetting crisisdiensten) via de Zvw. De zorgverzekeraars lieten te elfder ure weten aarzelingen te hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de opvang: bij de financiering van beoordelingslocaties zijn gemeenten uitgegaan van een ruimere vergoedingsregeling voor acute psychiatrie.

Wat de partijen doen als de VNG niet meedoet aan het hoofdlijnenakkoord is nog onbekend. Zowel GGZ Nederland als ZN vinden dat deelname van de VNG aan het hoofdlijnenakkoord noodzakelijk is.

Bron: VNG« Terug naar overzicht