Wachtwoord vergeten

Onderzoek naar verbeteren van traumabehandelingen

Onderzoek naar verbeteren van traumabehandelingen 24-09-2018

Klinisch psycholoog Suzy Matthijssen promoveerde onlangs op het onderwerp ‘Enhancing trauma treatment’ met als veelbelovende techniek visual schema displacement therapy (VSDT). Haar onderzoek is gericht op het verbeteren van traumabehandelingen.

Het proefschrift beslaat drie delen.

Het eerste deel is gericht op het toetsen van een specifiek onderdeel in een behandelprotocol, namelijk de procedure ‘Positief Afsluiten’ in het Nederlandse EMDR protocol. In deze procedure werd het activeren van een positieve verbale uitspraak gecombineerd met het maken van oogbewegingen, hoewel nooit was onderzocht of deze oogbewegingen ook daadwerkelijk een positief effect hadden op die verbale uitspraken. In een drietal onderzoeken, uiteengezet in het proefschrift, wordt geen positief effect van de oogbewegingen in deze procedure gevonden, maar ook geen negatief effect.

Het tweede deel van het proefschrift betreft onderzoek naar werkingsmechanismen van EMDR en het toepassen modaliteitsspecifieke belasting tijdens de EMDR-behandeling. EMDR wordt gebruikt om visuele aversieve herinneringen minder emotioneel te maken.

In een tweetal onderzoeken laten Suzy en collega’s zien dat de emotionaliteit van auditieve aversieve herinneringen ook minder beladen kan worden gemaakt. Dit werd onderzocht bij PTSS-patiënten, maar ook bij psychotische patiënten bij wie een nare auditieve hallucinatie-herinnering werd opgehaald en bewerkt. Een modaliteitsspecifiek effect (d.w.z. een groter effect op de daling in emotionaliteit van de herinnering door een auditieve herinnering auditief te belasten en een visuele herinnering visueel) werd niet gevonden.

Echter, onderzoek met studenten in het lab laat zien dat een auditieve duale taak tijdens het ophalen van auditieve herinneringen en een visuele duale taak tijdens het ophalen van een visuele herinnering méér belastend is en dus potentieel effectiever dan belasten van de opgehaalde herinnering met een duale taak in tegenovergestelde modaliteit. Een voorzichtige conclusie hierbij is dat er naast een groot voordeel van algemene belasting met een duale taak tijdens het ophalen van een herinnering een kleiner modaliteitsspecifiek effect is.

Het derde deel van het proefschrift betreft een uiteenzetting van een nieuwe vorm van traumabehandeling, Visual Schema Displacement Therapy (VSDT). Deze behandelvorm werd onderzocht in een tweetal studies bij studenten waarbij VSDT werd afgezet tegen EMDR en een controleconditie. VSDT bleek effectiever in het minder emotioneel beladen maken van nare herinneringen ten opzichte van EMDR en de controle conditie, zowel direct na het uitvoeren van het experiment, als bij follow-up. 

Achtergrond
Suzy Matthijssen en Ad de Jongh deden onderzoek naar de methode Visual Schema Displacement Therapy (VSDT).

Bron: NedKad« Terug naar overzicht