Wachtwoord vergeten

Blog bericht

Astrid Nolet 06-11-2017 Auteur: Astrid Nolet

Het Kwaliteitsregister Psychotherapie; daarom dus!

Soms kan je zo blij zijn met de resultaten van de activiteiten die je als vereniging onderneemt. Afgelopen maandag was zo’n moment, tijdens het bestuurlijk overleg met VWS bij de directie Curatieve Zorg.

Uitbreiding herregistratie-eisen
Het overleg was ‘een afronding van de preconsultatie van de uitbreiding van de herregistratie- eisen voor de Wet op Beroepen in de individuele gezondheidszorg.’ Als BIG artikel 3- beroepen zijn we hierover al heel lang met VWS in gesprek. Deze overleggen zijn met de psy-beroepen maar ook met de andere artikel 3- beroepen, zoals de fysiotherapeuten, tandartsen, artsen en verpleegkundigen en met de werkgevers zoals NVZ, ACTIZ, GGZ Nederland en NFU, kortom een bont gezelschap. De werkgevers worden geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe herregistratie-eisen en willen daar invloed op hebben. Maar als beroepsgroepen zijn wij degene die de norm van bekwaamheid vaststellen en daarop toetsen. De overheid moet erop toezien dat de beroepsgroep die professionele normen goed heeft beschreven. De beroepsverenigingen kunnen elkaar hierin goed vinden en trekken samen op.

Deskundigheidsbevordering
De NVP pleit al sinds 2006 voor het stellen van eisen aan deskundigheidsbevordering bij de herregistratie voor de Wet BIG. Wij vinden dat psychotherapeuten hun vakkennis op peil moeten houden. Aan ons als beroepsvereniging de taak om de normen vast te stellen en de randvoorwaarden te scheppen om deze deskundigheidsbevordering te registreren. Een jaar na indiening van dit wetsvoorstel, vermoedelijk zomer 2018, moeten de beroepsgroepen dit geregeld hebben.

Vooruit lopen
In mei 2015 heeft de NVP het Kwaliteitsregister Psychotherapie opgericht. Indertijd leverde dat naast positieve ook negatieve reacties op. Weer een register, waarom is dat nodig? Wij vonden het belangrijk dat we naast onze eigen normen van kwaliteitsverbetering ook vooruit liepen op de ontwikkelingen ten aanzien van de herregistratie-eisen Wet BIG. En nu blijkt dus dat dat een goed initiatief is geweest.

Nieuwe eisen
Met ons register hebben wij als beroepsgroep de norm voor bekwaamheid vastgesteld en toetsen wij daarop. Het is zeker dat deze eisen bij de nieuwe herregistratie Wet BIG in de toekomst bepalend zullen zijn voor de psychotherapeuten. De eisen voor herregistratie zullen wellicht lager uitvallen dan die voor het kwaliteitsregister maar één ding is zeker: sta je geregistreerd in het Kwaliteitsregister Psychotherapie? Dan voldoe je in één keer aan de nieuwe eisen voor herregistratie deskundigheidsbevordering voor de Wet BIG.

En daar word ik dus blij van.

Hoe zat het ook al weer? Bestuurslid Kirsten Hauber geeft antwoord op vragen over het register:

 « Terug naar overzicht