NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-09-2024

Psychoanalyse voor de praktijk! Overdracht

In elk therapeutisch contact doen zich fenomenen en problemen voor waarbij psychoanalytische inzichten behulpzaam kunnen zijn. Ook wanneer u niet primair vanuit een psychoanalytische invalshoek werkt, is het zinvol wanneer u bepaalde dynamiek gemakkelijker kunt herkennen en verkennen, zodat u de behandelrelatie kunt bijsturen. Met name wanneer persoonlijkheidsproblematiek (mede) een rol speelt, is dit een belangrijke factor voor het succes van de behandeling. 

Het Psychoanalytisch Centrum West organiseert zes cursussen. Thema's per avond:

 • 3 september: Overdracht
 • 17 september: Splitsen, Projectie, Projectieve identificatie
 • 1 oktober: Tegenoverdracht en Containment
 • 15 oktober: Enactment
 • 5 november: Onbewuste fantasie en droomdenken
 • 9 november: Negatieve therapeutische reactie

3 september: Overdracht 
Overdracht is een actualisering van relaties en wensen uit een eerder (meestal vroegkinderlijk) stadium. Hoe het hoeft niet om reële relaties te gaan, ook gefantaseerde relaties kunnen worden overgedragen. Deze infantiele prototypen van relaties worden onbewust naar het hier-en-nu overgezet en als waar beleefd. Overdracht is op zich niet ‘slecht’; het help om de prikkels en complexiteit van contacten te reduceren. Het wordt behandeltechnisch pas lastig als de overdracht zich door de realiteit van het contact niet laat corrigeren en de betrokkene reageert met uit-ageren, wanneer de behandelaar niet voldoet aan het onbewuste script van de overdracht. Overdracht wordt
door de cliënt zelf vaak ervaren als een ‘trigger’ waarna steeds dezelfde (heftige) reactie volgt. Het werken met de overdracht is een belangrijk aspect van een psychoanalytische behandeling. In andere behandelingen is het goed om voldoende over overdracht te weten, om de cliënt/patiënt te kunnen helpen met reguleren van de discrepantie tussen interne en externe realiteit.

Informatie

 • PAC West
 • De cursusavonden zijn bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en degenen die daarvoor in opleiding zijn
 • Docent: Famke Kwee, psychotherapeut en psychoanalytica, opleider en leeranalytica bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV).
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
 • Inschrijving via secr@pacwest.nl
 • Accreditatie: is toegekend voor NVP, NVvP en FGzPt