NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-03-2024

Webinar seksueel misbruik: Meer begrip krijgen van moeilijk voorstelbare fenomenen

Iva Bicanic toont literatuur en filmfragmenten en bespreekt met Sander van Arum en Arianne Struik de ingewikkelde interpersoonlijke en intrapsychische dynamiek bij seksueel misbruik.

Ze belichten het perspectief van slachtoffers die kunnen worstelen met een dubbelleven, geheimhouding, verwarring, schuld, schaamte, loyaliteit, opwinding en verlies. Omstanders en de andere ouder, die een cruciale rol kunnen spelen bij het herkennen en stoppen van misbruik, zijn in verwarring, willen het niet weten, worstelen met de gevolgen. Wat beweegt plegers om kinderen te misbruiken, hoe leven zij met zichzelf? En wat stellen wij ons voor bij het seksueel misbruik als we met gezinnen werken, komt dat ook overeen met de werkelijkheid?

Deze webinar biedt ervaren professionals verdieping waardoor je cliënten beter kunt begrijpen en begeleiden of behandelen, en beginnende professionals een inkijk in de verschillende perspectieven bij seksueel misbruik. 

Leerdoelen:

  • Deelnemers krijgen meer inzicht in de dynamiek van seksueel misbruik en daarmee samenhangend, wat dat betekent voor de aanpak.
  • Deelnemers leren hun eigen verwarring herkennen en hanteren en zijn daarmee vrijer om systeemgericht te werken

Vorige webinar

Wil je de opname van onze webinar Wat iedere professional zou moeten weten over plegers van seksueel misbruik en de ‘andere’ ouder terugkijken? Klik hier

Leerdoelen

Deelnemers hebben inzicht in de dynamiek rondom relationeel seksueel misbruik in de driehoek pleger, slachtoffer, de ‘andere’ ouder.

Voor wie

Professionals uit de psychologische, medische en juridische sector en de jeugdzorg en jeugdbescherming die beroepsmatig of beleidsmatig te maken hebben met kinderen die (vermoedelijk) seksueel misbruikt zijn, hun gezinnen of plegers