NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-06-2024

Nascholingsweek Autonomie

Deze nascholingsweek belicht het intrigerende concept van autonomie. We verdiepen ons in zelfbepaling, zelfontplooiing, (keuze)vrijheid en eigen regie, met bijzondere aandacht voor mensen met psychische problematiek.

Autonomie is cruciaal voor een vervuld leven, geworteld in sociale contexten en verbondenheid met de omgeving. Desondanks kunnen ingrijpende gebeurtenissen, psychische stoornissen en maatschappelijke factoren deze waarden onder druk zetten.

Vanuit diverse perspectieven wordt tijdens de nascholingsweek de cruciale rol van autonomie en verbondenheid belicht. Thema's zoals lichaam en trauma, dialogisch werken, transculturele aspecten, traumasensitief partnerschap, innerlijke dialoog bij behandelaars, waarde van ervaringskennis, positie van moeders, en het thema autonomie-verbondenheid worden uitvoerig behandeld. Dit alles wordt verrijkt door de reflectie op het levensverhaal van Vincent van Gogh.

Voorzitter: Erwin van Meekeren