NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

22-03-2024

Emoties in de Groep. Congres NVGP

In de psychotherapie staan emoties centraal, de zoektocht naar het contact krijgen met de eigen gevoelens en het verbinden van deze gevoelens met ervaringen en herinneringen. Dit proces heeft een veilige ruimte nodig en is één van de meest helende en werkzame elementen in ons vak. Groepspsychotherapie is hierbij een helpende, maar vaak ingewikkelde context die veel kansen biedt. Echter kan het ook bron zijn van negatieve ervaringen en daarmee leiden tot het versterken van oude pijnlijke gevoelens. De uitdaging is om in de groep een betrouwbare en veilige omgeving te creëren, waarbij relaties en feedback ervaren kunnen worden als oprecht en integer om de verdrongen en vermeden emoties weer ruimte te geven. 

Daarom staan emoties in de groep én bij de therapeut op deze congresdag centraal. Hoe voelbaar mogen emoties zijn, zowel in de groep als ook in onszelf? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met boosheid en agressie in de groep? Hoe leiden we het gesprek naar de emoties toe en wat roept dit aan tegenkrachten op? Maar ook: Wat als we boosheid en agressie in onszelf tegenkomen? Of schuld, schaamte, verliefdheid, angst, spijt of juist blijheid? Dit jaar een congres waarin er ook een hoop gevoeld mag gaan worden!

Daniël Helderman neemt ons mee in de wereld van emoties. Wanneer raken we verstrikt in onze gevoelens, welke emoties leiden tot toenadering, welke tot vermijding? Hoe krijgt het onbenoemde woorden en welke bijdrage kan groepsbehandeling hieraan leveren? Onder leiding van Bruno Hillewaere zullen we in gesprek gaan over ervaringsverhalen en eigen leergeschiedenis van groepstherapeuten. Ten slotte zal Frans  Schalkwijk de aandacht vestigen op de emoties van de therapeut zelf en de rol van tegenoverdracht.

In elk van de workshops zal een concrete emotie in de groep (boosheid, angst, verdriet, jaloezie etc.) centraal staan en worden uitgewerkt en word je uitgenodigd actief aan de slag te gaan. De dag zal worden omlijst met muziek, cabaret, gedichten en ‘spoken word’ door Tanja ter Brake om ons wat eigen emoties te ontlokken.  Een dag mét en óver gevoel: “Emoties in de groep!”