NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-06-2023

Publieksdag Cluster C

Het thema van de publieksdag cluster C 2023, vooral bedoeld voor cliënten en naasten, van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen is 'stigma'.

Deelnemers komen meer te weten over mogelijke behandelingen voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen, er is ruimte voor uitwisseling met lotgenoten, naasten en professionals en ook wordt er aandacht gegeven aan 'zingeving'. 

Tijdschema
12.00-13.00u inloop met lunch
13.00- 13.05 welkom
13.05- 14.00 plenair
14.30-15.15 workshop
15.45-16.30 workshop
16.40-17.00 afsluiting