NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-05-2023

Congres Behandeling van trauma

Traumatische gebeurtenissen spelen een belangrijke rol in verschillende stoornissen. Er zijn verschillende goed werkende effectieve verwerkingstechnieken bij trauma. Je raakt als behandelaar hierdoor soms in vertwijfeling welke verwerkingstechnieken je nu wel of juist niet in een situatie toepast.

Effectieve verwerkingstechnieken
Tijdens het congres Behandeling van trauma zetten we de evidence based en klinisch algemeen aanvaarde en veel gebruikte behandeltechnieken op een rij. Ook worden de indicatiegebieden van de verschillende technieken en hun voor- en nadelen besproken, zodat je een meer beredeneerde keuze voor een techniek kan maken bij de behandeling van trauma.

Het congres is op de praktijk gericht. Je gaat in de sessies aan de slag met praktische oefeningen. Je krijgt nieuwe inzichten op het thema behandeling van trauma om jouw hulpverlening verder te professionaliseren. In één dag ontvang je de meest actuele kennis uit de wetenschap en de praktijk rondom de behandeling van trauma.