NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-03-2023

NVGP congres 'Diversiteit'

De groep binnen groepspsychotherapie kan beschouwd worden als een mini-maatschappij. De maatschappij is sinds de vorige eeuw erg veranderd. De komst van het internet en ook economische ontwikkelingen hebben geleid tot toenemende globalisering en individualisme. Meer recent zijn belangrijke thema’s klimaatverandering, racisme, gender-identiteit, de oorlog in Oekraïne. Er lijkt meer complexiteit door een grotere mate van diversiteit.

In hoeverre moet een groepsbehandelaar zich bezighouden met maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen? In hoeverre ben jij je bewust van maatschappelijk thema’s? Hoe komen die jouw groepssessies binnen? Zijn de algemene uitgangspunten waarop ons handelen gebaseerd is, toe aan herziening?

Hoe kunnen we ten aanzien van een meer diverse behandelpopulatie als groepstherapeuten empathie en zorg blijven bieden aan het individu en tevens het groepspsychotherapeutisch handelen blijven baseren op standaarden die in universele expertise en richtlijnen zijn vervat? Hoe zit het met methodische diversiteit? Moeten we per doelgroep meer naar een standaard toe of maakt de persoonlijke aanpassing van een methode een therapeut effectief? Welke rol speelt diversiteit in de menselijke evolutie, hoe zinvol en relevant is het en waar wordt het ineffectief? Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen universaliteit en specificiteit?

We nemen je mee aan de hand van drie keynote-lezingen door aansprekende namen en twee rondes workshops aansluitend hierop.

Professor Dr. Frans de Waal, primatoloog/gedragsbioloog/etholoog, zal spreken over wat er evolutionair bekend is over gender-identiteit met speciale aandacht voor de thema’s verzoening en empathie. 

Professor Dr. Joost Hutsebaut zal zijn visie uiteenzetten aangaande methodische diversiteit in ons vak. 

Dr. Catherine Mela, groepstherapeut en neuroloog, zal haar bevindingen en reflecties met ons delen over groepspsychotherapie met migranten en vluchtelingen vanuit psychotherapeutisch, transgenerationeel en neurobiologisch perspectief. De workshops hebben religie, cultuur, gender en psychotherapeutische referentiekaders als onderwerp.