NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-01-2023

Vierdaagse supervisorencursus

Deze cursus is bedoelt voor supervisoren en aspirant-supervisoren die drie jaar lid zijn van de VGCt of een andere specialistische psychotherapie-vereniging en minimaal 3 jaar zijn ingeschreven in het BIG-register psychotherapeut/ psychiater/ gz-psycholoog / klinisch psycholoog. Voor de NVP geldt dat je minimaal 5 jaar in het BIG register ingeschreven dient te zijn om supervisor te kunnen worden. (bekijk hier de overige eisen zoals supervisie over supervisie) Zij dienen gemiddeld minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen).

Opzet

De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het Opleidingsreglement van de VGCt. Supervisie wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren (Vygotski ; Kolb, Corrie). Dit uitgangspunt leidt tot een cursusopzet waarbij gewerkt wordt volgens deze principes.

In de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • kennisoverdracht in de supervisie
 • fasering, opbouw en afronding van supervisieprocessen
 • valkuilen bij superviseren (relatie supervisor-supervisant) en
 • behandelen (relatie supervisant-cliënt)
 • vormgeven van evaluatie van het leerproces; begeleiden N=1
 • het scheppen van een gunstig leerklimaat
 • beoordelen als onderdeel van supervisie
 • transculturele vaardigheden voor supervisoren
 • beroepsethische en juridische aspecten van supervisie
 • eisen van de VGCt aan de supervisor en aan de supervisant
 • praktijkopleidingseisen bij opleidingen zoals GZ-psycholoog en psychotherapeut/klinisch psycholoog en VGCt supervisor/docent.

Docenten

 • Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt supervisor/docent
 • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog/psychotherapeut en VGCt supervisor/docent