NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-02-2023 - 03-02-2023

Levenseinde, dood en rouw

De wetenschappelijke belangstelling voor de laatste levensfase, de dood en de gevolgen voor de achterblijvers neemt erg toe. Dat blijkt uit de vele nieuwe publicaties. De toegenomen belangstelling en kennis is belangrijk voor de kwaliteit van de laatste levensfase, het afscheid nemen en de toestand van de achterblijvers.

Deze meerdaagse, kleinschalige Schierscholing wil de samenhang tussen sterven, dood en rouw benadrukken. Een goed afscheid verhoogt de kwaliteit van het sterven en van de rouw van de achterblijvers. 

Docenten prof. dr. Paul Boelen, prof. dr. Jos de Keijser, dr. Radboud Marijnissen en prof. dr. Richard Oude Voshaar werken klinisch én wetenschappelijk op het gebied van levenseinde, dood en rouw. Tijdens de Schierscholing willen ze hun praktijkkennis delen door in korte inleidingen ervaringen te delen en casuïstiek uit te werken. Leidraad hierbij zijn de handboeken Psychiatrie in de laatste levensfase en Traumatische rouw. Inmiddels is persisterende-rouwstoornis een DSM 5.0 TR erkende classificatie en is meer bekend welke factoren nabestaanden kunnen beschermen tegen deze rouwstoornis.

In de scholing ligt de focus op zowel preventie als behandelmogelijkheden. Tijdens de scholing is er ruimte voor leervragen van deelnemers, oefenen we met verschillende behandel- en begeleidingsvormen, rollenpelen en het bespreken van voorbeelden in de praktijk.