NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-02-2023

Forensische GGz Anno 2023

De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling.
Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals. Het blijft wel altijd een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is voor de dagelijkse praktijk.

Het doel van alweer het 8e Jaarsymposium Forensische GGz is dan ook om wetenschappers en clinici via een bondig programma op de hoogte te brengen van de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof.dr. Gerben Meynen bespreken topdeskundigen de nieuwste inzichten op een aantal centrale terreinen in forensisch onderzoek en beleid.

Het is dé gelegenheid voor forensisch professionals om zich inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak.