NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-12-2022

Studiedag Dilemma’s en grijze zones in de zorg: de praktijk

Met ‘dilemma’s en grijze zones in de zorg: de praktijk’ verdiept OPZ Geel het thema van de studiedag in 2021 vanuit de praktijk. 

In het eerste luik staan de presentaties geprogrammeerd van collega’s van het team van Referentiepersonen Zorg voor Ongedwongenheid van het OPZ Geel en van collega’s van de Reguliere K-dienst van het OPZ Geel. In de uitwisseling gaan ze samen in op de feedback en de vragen van de deelnemers.

In het tweede luik na de pauze volgt eerst de presentatie van Dieter Mols over verslavingszorg in de Kempen vanuit de lokale Stuurgroep verslaving Baldemore van de gemeente Balen en daarna de presentatie van dr. Ilse Decorte over spanningsvelden in de begeleiding van vragen rond het levenseinde. Beiden worden na hun lezing afzonderlijk geïnterviewd door de dagvoorzitter. Hierbij wordt de input van de deelnemers verwerkt.