NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

02-12-2022

Symposium Psychiatrisch onderzoek. Realiteits- en ziektebesef

Het vaststellen van stoornissen in het realiteitsbesef en het ziektebesef is een essentieel onderdeel van het onderzoek van de status mentalis. Beide zijn namelijk van groot belang voor de behandeling. Een patiënt met een intact realiteits- en ziektebesef zal zich eerder laten behandelen en minder geneigd zijn om gevolg te geven aan bijvoorbeeld suïcidale of paranoïde impulsen. De mate van realiteitsen ziektebesef bepaalt het ziektegedrag en is daarom van prognostische betekenis. Gering of ontbrekend ziektebesef correleert met een ongunstig beloop bij schizofrenie en bipolaire-stemmingsstoornissen, met medicatieontrouw en met suïcidaliteit. Meestal is er een duidelijke relatie tussen de mate van realiteitsbesef en de mate van ziektebesef.

Onder voorzitterschap van em.prof.dr. Michiel W. Hengeveld komen experts aan
het woord over de verschillende aspecten van het realiteits- en ziektebesef. De voordrachten worden afgewisseld met intermezzo’s van videofragmenten
van klinische voorbeelden en het demonstreren van technieken om ziektebeleving
en besef door suggestie te veranderen.