NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

27-09-2022

Congres Psychotherapie en EPA

Patiënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen zijn gebaat bij psychiaters met goede psychotherapeutische vaardigheden. Voorheen werd sterk ingezet op de combinatie van farmacotherapie en de sociaalpsychiatrische invalshoek of rehabilitatie. Dank zij de inbreng van ervaringsdeskundigen kwam er meer aandacht voor persoonlijk herstel naast symptomatisch en maatschappelijk herstel.

Het belang en de mogelijkheden van psychotherapie bij EPA zijn steeds duidelijker geworden.     

Dit geldt zowel voor EPA-patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen als voor patiënten met psychosen en/of een licht verstandelijke beperking.  

In het ochtendprogramma wordt ingezoomd op het belang van traumasensitief werken en een psychotherapeutisch milieu in het team bij al deze patiënten. Ook wordt het concept epistemisch wantrouwen toegelicht dat vooral relevant is voor patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

In het middagprogramma zijn er 5 workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden. Daarbij staan inzichten en handvatten voor de praktijk centraal.