NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-11-2022

Groepspsychotherapie anno 2022

Tijdens Groepspsychotherapie anno 2022 onder voorzitterschap van Piet Verhagen krijgt de groepspsychotherapie alle aandacht die haar toekomt. De therapeut, diens houding, interventies, de structuur van therapiegroepen, de huidige praktijk van zowel ambulant, klinisch als online….diverse experts komen aan het woord om wetenschappelijke bevindingen en praktijk met elkaar verbinden: wat wordt gevraagd van de persoonlijke vaardigheden van de therapeut? Hoe verloopt de dynamiek van groepen? Hoe kan een specifiek veranderingsmodel in combinatie met kennis van de groepsdynamica tot de beste behandelresultaten leiden?

Daarnaast zullen niet-therapeutische groepen, transculturele groepen, opleidingsaspecten en onderzoeksresultaten aan bod komen.