NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-11-2022

5e Singer symposium De Vrouw en de Psyche

Vanaf het moment dat Freud in 1925 de fameuze woorden “Was will das Weib”
uitsprak, is er veel veranderd. De emancipatie kwam (verder) op gang, de aandacht
voor vrouw specifieke problematiek nam toe en men is alerter op de genderrollen die
door onbewuste aannames van invloed zijn op diagnostiek en behandeling.

Tevens groeide het besef dat hoewel bij beide seksen evenveel psychische problemen voorkomen, er wel biologische verschillen van invloed zijn op het ontwikkelen van mentale klachten. Ook komen aard en beloop van de problematiek niet overeen. De discussies over gender, “woke” en “me too” worden dagelijks gevoerd in het maatschappelijk debat en in de media.

Kortom, volop aandacht voor vrouw-manverschillen in de zorg. Maar waar staan we nu in de GGz? Helaas worden specifieke gender en sekse aspecten lang niet altijd meegenomen in de klinische praktijk.

Tijdens dit 5e Singer Symposium de Vrouw en de Psyche, wordt dan ook onder voorzitterschap van Alan Ralston en Antoinet Oostindiër door experts gereflecteerd vanuit somatisch, psychisch, seksueel, historisch, filosofisch en professioneel perspectief waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische GGz-praktijk het uitgangpunt is. Met dit in gedachten worden de presentaties met een passend kunsthistorisch intermezzo ingeleid door museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm.