NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-09-2022

Symposium Kind en Jeugd Ggz

Voortdurend is op elk terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een
enorme hoeveelheid nieuwe informatie beschikbaar. De zorg voor kind en jeugd is
op die regel geen uitzondering, zacht gezegd!

De afgelopen jaren is de praktijk en wetenschappelijke kennis in de kinder en jeugdpsychiatrie enorm toegenomen en hebben er diverse politiekmaatschappelijke
ontwikkelingen plaatsgevonden binnen dit vakgebied. Zo veel, dat het voor de
meeste behandelaars ondoenlijk moet zijn om overzicht te houden, kaf en koren te
scheiden en te bepalen wat echt relevant is voor de praktijk.

Het doel van het symposium Kind en Jeugd GGz  is dan ook om betrokken GGz-professionals te informeren over de voor de dagelijkse praktijk belangrijkste ontwikkelingen en trends. En dat in de volle breedte van het aandachtsgebied. Onder voorzitterschap van Ramón Lindauer en Wouter Staal bespreekt die dag een keur aan deskundigen tijdens een serie bondige presentaties de up-to-date kennis over de diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij kinderen en adolescenten.