NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

04-03-2022

Het psychotherapeutisch palet van de psychiater

Hoe gebruiken psychiaters psychotherapie in de dagelijkse praktijk? In dit tweede congres georganiseerd door de Afdeling Psychotherapie van de NVvP borduren we voort op vorig jaar. In het 1e congres werd uitgebreid stilgestaan bij wat onder psychotherapie verstaan wordt en welke psychotherapeutische competenties de psychiater nodig heeft in al zijn/haar werkzaamheden. Nu verdiepen we ons in hoe en waar psychiaters psychotherapie en psychotherapeutische competenties gebruiken. We zoomen hierbij enerzijds in op het uitvoeren van psychotherapie door de psychiater en anderzijds op het gebruik van psychotherapeutische vaardigheden in al onze werkzaamheden.

Programma

De dag bestaat uit lezingen in de ochtend en een workshop in de middag.

  • Dorien Philipszoon bespreekt in haar inleidende lezing de stand van zaken over psychiatrische psychotherapie.
  • Roos van Grieken neemt ons mee langs psychotherapeutische competenties in de dagelijkse praktijk.
  • Nelleke Nicolai zoomt in op empathie als psycho therapeutische competentie.
  • Jelle Harts vertelt over wat er tegen wordt gekomen wanneer een psychiater zowel langdurige (psychoanalytische) psychotherapie geeft, als de farma cotherapie uitvoert.

De workshops waar u uit kunt kiezen zijn:
• Harold van Megen Psychotherapie en film
• Marie-José van Hoof Psychotherapie en onderzoek
• Piet Verhagen Psychotherapie en religie/spiritualiteit
• Kwok Wong Peer-supported open dialogue (POD)
Merijn Ruis sluit de dag. Hij is een levendige spreker van buiten ons vakgebied, die zoveel mogelijk mensen wil inspireren tot het leiden van een gelukkig leven.