NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-03-2022

Webinar Depressie bij ouderen

Volgens wetenschappelijk onderzoek is depressie bij ouderen in beginsel even goed behandelbaar als bij jongere volwassenen. Dat geldt zowel voor farmacotherapie als voor psychotherapie. De combinatie van beide doet het bij de gemiddelde depressieve patiënt zelfs beter. Dat is mooi op papier maar de klinische praktijk blijkt vaak anders want u treft zelden de gemiddelde patiënt die in de richtlijn past. Wat te doen bijvoorbeeld bij uw oudere patiënt met multimorbiditeit, polyfarmacie en een ontregelde familie? In dit Webinar wordt een biopsychosociaal model van depressie gepresenteerd, dat u handvatten geeft voor de weerbarstige praktijk. Zo wordt tijdens deze online nascholing het belang van de dagelijkse realiteit voorop gesteld.

Congrespagina Depressie – Curriculum ouderen