NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-01-2022

Symposium Persoonlijkheid en temperament in de levensloop

Tijdens dit symposium staan de ontwikkeling, dynamiek, impact en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen gedurende de levensloop centraal.

Persoonlijkheid en temperament verwijzen naar verwante maar onderscheiden kenmerken van de menselijke natuur. Hoewel de basis daarvan wordt gelegd in de vroege levensfasen, gaat de ontwikkeling van de persoonlijkheid gedurende de hele levensloop door.

Persoonlijkheidsstoornissen komen in alle levensfasen voor en vormen een belangrijk aandachtsgebied in de psychiatrie.Na een algemene inleiding op het thema worden typerende karakteristieken van verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling in de jeugd, de volwassenheid en op oudere leeftijd besproken. In een dynamisch programma worden keynote lezingen afgewisseld met pecha kucha’s door jonge onderzoekers en een ervaringsverhaal.

De Nieuwe Amsterdamse School
De vakgroepen Psychiatrie van Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, organiseren samen met GGZ inGeest voor de eerste maal het symposium De Nieuwe Amsterdamse School. Deze gezamenlijke voortzetting van De Amsterdamse School en het Valeriussymposium vindt plaats in Hotel Casa Amsterdam.

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, verpleegkundigen, huisartsen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen betrokken zijn.