NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-02-2022

Cursus Didactische competenties in supervisie

Deze nascholing biedt de geregistreerde supervisoren nascholing om de didactische-supervisor competenties op peil te houden en waar nodig te verbeteren. De doelstelling is dat de supervisor zich na de training bewust is van de eigen (on)bekwaamheden als supervisor en een plan heeft om deze bij te houden dan wel te verbeteren. Tevens wordt aandacht besteed aan onder andere werken met praktijktoetsen, gebruik van videofeedback, observatie-instrumenten, rollenspel.

De cursus is opgezet in overeenstemming met de eisen van het reglement van de VGCt en de NVP. Supervisie wordt gedefinieerd als een mengvorm van therapie & onderwijs. De cursus is gebaseerd op competentiegerichte opvattingen over ervaringsgericht leren. De benodigde competenties zijn verwoord in het Competentieprofiel Supervisor VGCt en dit profiel vormt de leidraad voor deze nascholing. Mede conform het competentieprofiel supervisor NVP.

De cursus bestaat uit zelfstandig in subgroepen uit te voeren opdrachten en intervisiebijeenkomsten en een plenaire cursusdag met de docenten. Voorafgaand aan de cursus vindt een startbijeenkomst plaats via ‘zoom’ ( 1 1/2 uur). De eerste cursusdag komen cursisten in subgroepen bijeen op een locatie die de deelnemers in onderling overleg bepalen of via zoom. De plenaire cursusdag vindt plaats bij Singel 54 te Amsterdam of via zoom.

Docenten

  • Loek Peute, arts-psychotherapeut en VGCt / NVP (leer)supervisor/docent
  • Yvette van der Pas, klinisch psycholoog-psychotherapeut en VGCt NVP (leer)supervisor/docent

Data 2022

 

  • donderdag 3 februari 2022 van 16.00 - 17.30 uur
  • dag in overleg in subgroep van 09.30 - 16.30 uur
  • donderdag 31 maart 2022 09.30 - 16.30 uur

Accreditatie

  • Accreditatie VGCt 14 punten nascholing didactiek; FGzPt 15 punten; NVP 15 punten.