NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-05-2021

Cursus Hechting en intieme relaties

Deze ‘opfriscursus’ gaat over de verschillende vormen van hechting, hoe deze intieme liefdesrelaties bepalen en beïnvloeden en wat hiervan de (relatie)therapeutische implicaties zijn.

Algemeen
Dat vroegkinderlijke hechting van invloed is op de manier waarop iemand later intieme relaties aangaat, is een van de meest robuuste feiten uit de (ontwikkelings)psychologie. De laatste decennia wordt binnen verschillende vormen van psychotherapie (weer) steeds meer rekening gehouden met dit psychodynamische gegeven. Het is daarom van belang dat therapeuten hier kennis over, en er oog voor hebben. 

Inhoud en vorm
Tijdens deze korte cursus wordt kennis over hechting opgefrist en uitgelegd hoe verschillende vormen van hechting van invloed zijn op partnerkeuze, relatievormen en relatieproblemen. Ook wordt stilgestaan bij de belangrijkste therapeutische implicaties van relatieproblemen die typisch zijn voor verschillende vormen van hechting.

De volgende onderwerpen komen in vogelvlucht aan bod:

  1. Wat is hechting
  2. Veilige en onveilige hechting
  3. De biologie van hechting
  4. Compenseren voor onveilige hechting
  5. Hechting, partnerkeus en relaties
  6. Typische relatieproblemen per hechtingsstijl
  7. Omgaan met relatieproblemen in (on)veilig gehechte relaties

Naast uitleg is er ruimte voor vragen en discussie.