NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

22-04-2021

Behandeling van vroege traumatisering met hechtingsproblematiek bij mensen met een Licht Verstandelijke Beperking [LVB]: doen!

Er is een groeiend besef dat psychische en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik ten grondslag kunnen liggen aan psychiatrische problematiek en gedragsproblemen bij mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB IQ 50-85). Naast de posttraumatische stresssymptomen zoals herbelevingen, vermijding, dissociatie en hyperarousal, spelen hechtingsproblematiek en een verstoorde neurobiologische ontwikkeling een grote rol bij klachten en symptomen op volwassen leeftijd. Tijdens deze TIP-conferentie bespreken we hoe de standard-of-care GGZ-fasegerichte traumabehandeling op een multidisciplinaire en integrale wijze kan worden toegepast in de GGZ-praktijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking.