NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-05-2021

Congres schematherapie

Tijdens deze dag leer je over de kernelementen van schematherapie en de belangrijkste methoden en technieken in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen of persisterende syndroomstoornissen. Je krijgt een beter begrip van schematherapie en hoe deze behandeling in uw klinische praktijk ingebouwd kan worden.

Lees hier meer

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Deze vorm van therapie heeft als uitgangspunt dat er universele emotionele basisbehoeften bestaan. Wanneer er chronische tekorten zijn in het valideren van deze basisbehoeften in de kindertijd ontstaan schema’s (thema’s in de gevoelsbeleving) die gekleurd worden door gevoelens van angst, onzekerheid en wantrouwen. Activatie van die schema’s en de manier hoe cliënten omgaan met deze emoties leiden tot wisselende gemoedstoestanden die in schematherapie modi worden genoemd.

Schematherapie is erop gericht om cliënten te leren de diverse kanten van zichzelf te onderscheiden en hun basisbehoeften op een gezonde manier te valideren. De effectiviteit van schematherapie is in diverse behandelstudies aangetoond, bijvoorbeeld in de behandeling van diverse persoonlijkheidsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen.

Experts op het gebied van schematherapie maken behandelaren in de ggz vertrouwd met de kernelementen van schematherapie en de belangrijkste methoden en technieken in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen of persisterende syndroomstoornissen. Aan het eind van de dag heb je een beter begrip van schematherapie en hoe deze behandeling in jouw klinische praktijk ingebouwd kan worden.

Voor wie?
Het congres schematherapie is bedoeld voor (GZ-)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en alle andere professionals die meer willen weten over schematherapie.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Register Vaktherapie – (5 punten)
 • Accreditatiebureau FGzPt (5 punten – specialismen gezondheidszorgpsycholoog)
 • Vereniging EMDR (1 punt – algemene scholing breed)
 • Cognitief Gedragstherapeuten- VGcT (5 punten)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie – NVP (5 punten)
 • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP (ELP herregistratie) – (5 punten)
 • NIP Kinder- en Jeugdpsychologen (K&J) en NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
  • Herregistratie – (5 punten)
  • Opleiding behandeling – (1,5 punt)
  • Opleiding diagnostiek – (0,5 punt)
  • Opleiding overige taken – (0,5 punt)