NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-04-2021

Symposium Procesdiagnostiek, a bridge under troubled water

Onder de noemer procesdiagnostiek is er steeds meer aandacht voor het al werkend formuleren en toetsen van diagnostische hypothesen. Zo kan de diagnostiek voor de indicatiestelling veel meer opgebouwd worden vanuit een breed spectrum aan materiaal dat de cliënt brengt (bottom up) dan het onderbrengen van de cliënt onder een classificatie (top down).

Het alternatieve model voor persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5 biedt de mogelijkheid een psychodynamische sterkte-zwakte analyse van het persoonlijkheidsfunctioneren te maken. Onder procesdiagnostiek wordt ook verstaan dat de therapeut voortdurend zoekt naar signalen voor bijstelling van de startdiagnose. “Wat is er nog meer aan de hand dan ik in het begin zo zeker dacht te weten?”

Sprekers laten zien hoe in de interactie met de cliënt gehechtheidsstijlen, modi van mentaliseren of representaties van het zelf en de ander herkend kunnen worden. Wie vooral vertrouwd is met diagnostiek vanuit de DSM-5 komt ook aan zijn of haar trekken: in de middag zien we hoe met de DSM-5 in het achterhoofd een nieuwe manier van diagnosticeren en classificeren mogelijk is.

Voor dit symposium is accreditatie in behandeling voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP).
  • Psychodiagnostisch werkenden bij het Registerplein.