Wachtwoord vergeten

Workshop Systemisch racisme, trauma en de ggz. Hoe zit dat bij jou?

Wanneer: 28 oktober 2020
Locatie: Online

Omschrijving:

De NtVP organiseert samen met experts een geaccrediteerde nascholing over systemisch racisme in de ggz. In deze nascholing gaan wetenschappers, klinisch psychologen en psychiaters in op de onbewuste psychologische processen van systemisch racisme en de impact hiervan op het individu, de samenleving en de ggz.

Klik hier voor meer informatie
 

Verdiepende workshop
Vooroordelen en stereotypering spelen een rol in de therapeutische relatie en kunnen onbewust discriminatie en uitsluiting als gevolg hebben, tenzij onderkend. In deze interactieve workshop wordt stilgestaan bij een aantal theoretische benaderingen tot culturele competenties, antiracisme en inclusie binnen de ggz. Er zal verdieping worden gegeven over de invloed van enerzijds een accumulatie van psychotrauma en risicofactoren en anderzijds resilience op psychotraumaklachten binnen het systemisch racisme.

Vervolgens worden deelnemers uitgenodigd om aan de hand van een oefening te reflecteren op hun eigen vooroordelen over ‘de ander’ en op de impact die deze kunnen hebben op hun behandelcontacten. Tot slot zullen handvatten worden aangereikt om etnisch-culturele verschillen in het contact met de patiënt bespreekbaar te maken.

Aan het einde van deze workshop hebben deelnemers meer:

  • Theoretische kennis over de gangbare strategieën op individueel niveau en beleidsniveau voor meer inclusie binnen de zorg.
  • Inzicht in eigen vooroordelen en de impact daarvan op de therapeutische relatie.
  • Vaardigheden in het bespreekbaar maken van onderwerpen binnen het
    racisme en de psychologische processen die hiermee samenhangen.
  • Kennis over systemisch racisme als risicofactor van psychotraumaklachten.
  • Kennis over de dosis respons relatie van systemisch racisme op het ontwikkelen van resilience.

Sprekers: Samrad Ghane en Cynthia Blanker

 

Let op: Voor de workshop is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Vereiste voorkennis is het volgen van de webinar 16 september.