Wachtwoord vergeten

Specialistische cursus groepspsychotherapie

Wanneer: 08 november 2019
Locatie: Vrouwestraat, Heteren.

Omschrijving:

Specialistische cursus groepspsychotherapie van de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP). Alvorens aan deze cursus deel te nemen dient men de Basiscursus Groepsdynamica te hebben gevolgd.

Lees hier meer

De specialistische cursus is een theoretische en praktische verbijzondering van de Basiscursus Groepsdynamica. Dit betekent:

-      een verdieping en verdere uitbouw van centrale onderwerpen die in de basiscursus aan de orde kwamen.
-      Als tweede referentiekader naast ­het groepsdynamisch referentiekader wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ‘Interpersoonlijk model’ van Yalom.
-      veel aandacht voor de interrelaties tussen groepsleden en de daarmee verbonden gevoelens
-      uitvoerig wordt aandacht besteed aan gemodificeerde toepassingen van groepspsychotherapie t.a.v. diverse doelgroepen zowel in de ambulante, als in de deeltijd en klinische setting.
-      Het groepspsychotherapeutisch behandelen van de zgn. vroege stoornissen en de steunende en structurerende interventies die bij deze doelgroep van belang zijn komen eveneens ruimschoots aan de orde.

  • Doelgroep: voor groepspsychotherapeuten in opleiding. 
  • Docent: Roelof Wolters
  • Data:  8 en 22 november 2019, en 6 en 20 december 2019, en 10 en 31 januari 2020 en 14 februari 2020.
  • Cursusduur: 42 uur