Wachtwoord vergeten

Najaarssymposium NVvP

Wanneer: 08 november 2019
Locatie: Muntgebouw, Utrecht

Omschrijving:

Najaarssymposium van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over psychiatrie en veiligheid.

 

PROGRAMMA

13.00 - 13.30 uur Registratie en ontvangst

13.30 - 15.00 uur Start plenair programma met welkom door Niels Mulder, psychiater en hoogleraar public mental health, voorzitter Commissie Kwaliteitszorg.
 

  • Plenaire sessie 1: Zorg voor veiligheid; over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), ‘Zorg voor Veiligheid: Veiligheid van mensen met EPA en hun omgeving’ uit 2019. Door Hester Korver en Eric Ettema van de OVV. 
  • Plenaire sessie 2: Veiligheid en psychiatrie; over de samenhang tussen psychiatrie en veiligheid, ingezoomd op hoe  wetgeving psychiaters helpt bij het moeilijke werk en ook waar het niet helpt. Door Houkje Tamsma, psychiater en geneesheer-directeur GGZ Friesland, voorzitter Afdeling Geneesheer-Directeuren.  
  • Plenair debat; onder leiding van Niels Mulder en met o.a. Houkje Tamsma, Elnathan Prinsen, Henk van Dijk en Robbert-Jan Verkes als panelleden.   

15.00 - 15.30 uur Pauze

15.30 - 17.00 uur Parallelsessies  

  • Parallelsessie 1: Beroepsgeheim & veiligheid Toegelicht aan de hand van diverse voorbeelden en omstandigheden, waaronder de weigerachtige observandi, wordt het waarom en het belang van het beroepsgeheim besproken en wanneer het aan de orde komt. Door Robbert-Jan Verkes, bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie Universiteit Nijmegen en Oswald Bloemen, Directeur behandelzaken, GGz Centraal regio Gooi- en Vecht.

 
Zorg dat zorg- en hulpverleners vroegtijdig met elkaar afstemmen over de verschillende veiligheidsrisico’s. … meer aandacht voor delen patiëntgebonden gebonden informatie op basis van criteria ‘conflict van plichten’,  ‘goed hulpverlenerschap’ en ‘vitaal belang’ (OVV, 2019)
 

  • Parallelsessie 2: Veiligheid en HIC Vanuit praktijkervaring: een ‘terugblik’ op de High Intensive Care (HIC) en waarom is vastgehouden aan ‘0’ separeren ondanks dat er meer beheersmaatregelen rond terugval zijn ingevoerd. Door Sandra Vos, Directeur Behandeling Impact GGz Breburg en twee verpleegkundigen van GGz Breburg. 

 
"In het ‘Dolhuys-Manifest’ spraken we gezamenlijk de ambitie uit om in 2020 niet meer te separeren, zonder dit tot achter de komma uit te werken. We waren het eens: we wilden onze cliënten niet langer zo beschadigen.  Die ambitie was één ding, de weg ernaartoe bleek weerbarstiger." (Sandra Vos, 2019)
 

  • Parallelsessie 3: Is ambulante verplichte ggz thuis veilig?  Centraal staat óf en hoe ambulante verplichte ggz thuis kan. De NVvP handreiking ambulante verplichte ggz, het vertrekpunt van de psychiater, wordt toegelicht. Vanuit politieperspectief wordt aangegeven wat in de handreiking nog mist. Hoe werken we, vanuit ieders rol, hierin samen? Door Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP en psychiater IHT Hanzestreek Dimence en Henk van Dijk, Landelijk programmaleider ‘personen met verward gedrag’ Nationale Politie.

 
“Veiligheid in het kader van goede zorg voor mensen door psychiaters heeft een andere betekenis  dan veiligheid zoals de politie die probeert te bewerkstelligen.” (Henk van Dijk)
 

  • Parallelsessie 4: Leren van Incidenten We proberen de kluwen waarin je bij een incident terecht komt te ontwarren. Hoe ga je om met zo’n situatie? Hoe kun je reageren vanuit kramp ombuigen naar rust en ruimte voor reflectie, controle en kansen? E.e.a. wordt toegelicht vanuit de casus waar FPA Den Dolder mee te maken kreeg. Door Alette Kleinsman, psychiater en geneesheerdirecteur IRIS zorg, Henrik Keijer, forensisch psychiater en Regi Schipper, psychiater Forensische HIC, FPA Utrecht, Fivoor.   “Zelfkritisch is altijd goed, ook in het eerst uur. Maar de manier hoe je zelfkritisch bent dat  luistert wel nauw. … Er is eerst groot verdriet en daar moet ruimte voor te zijn…ondertussen zelf hard bezig zijn met zelfreflectie.” (Regi Schipper, 2019)

 
 17.00 - 18.00 uur Afsluitende borrel