Wachtwoord vergeten

Diagnostiek (ver) voorbij de DSM

Wanneer: 17 december 2019
Locatie: Pathé, Utrecht Leidsche Rijn

Omschrijving:

Het grote belang van de aan manifeste symptomen onderliggende factoren voor behandelindicatie wordt meer en meer onderkend. Denk aan identiteitsontwikkeling, het vermogen tot het aangaan en onderhouden van betekenisvolle relaties, gehechtheid, draagkracht, afweer, dynamiek en persoonlijkheidstrekken. De appendix van de DSM-5 biedt behandelaars de mogelijkheid psychodynamische hypothesen te formuleren over het persoonlijkheidsfunctioneren en pathologische persoonlijkheidstrekken. Dat gaat (veel) verder dan het louter classificeren van de ‘waarneembare’ klachten. Terecht!

In de structurele diagnostiek is de aandacht vooral gericht op de oorsprong en de gelaagdheid van psychische problemen. De klinische ervaring van de therapeut weegt in hoge mate mee bij de sterkte-zwakteanalyse van het functioneren van de cliënt en de persoonlijkheidsstructuur.

Lees hier meer informatie

Onder voorzitterschap van Liesbeth Eurelings-Bontekoe staat tijdens het symposium Diagnostiek (ver) voorbij de DSM!, Verder kijken dan het ‘etiket’ de diagnostische en psychotherapeutische praktijk anno 2020 e.v. centraal.

‘s Ochtends maken de deelnemers kennis met een bottom-up manier van diagnosticeren, die haaks staat op het top-down classificeren van stoornissen: diagnostiek die gebruikmaakt van instrumenten die over persoonlijkheid en toestandsbeeld heen, de essentiële dimensies van psychopathologie meten. In dat licht komt ook het DSM-5 alternatieve model aan de orde. Het gaat om een nieuwe interviewmethode om het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren in kaart te brengen.

Tijdens de middag gaat het over hoe in de interactie met de cliënt gehechtheidsstijlen, niveaus van mentaliseren, zelf/ander representaties, integratief vermogen en Ik-sterkte kunnen worden herkend.