Wachtwoord vergeten

De Kwetsbare Psyche, over veerkracht en beschermende factoren

Wanneer: 06 december 2019
Locatie: De Rode Hoed, Amsterdam

Omschrijving:

Stoornissen van de psyche hangen rechtstreeks samen met psychische kwetsbaarheid. Als bijna de helft van alle Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening ontwikkelt, dan gaat het er om steeds weer te zoeken naar de oorzaken van die kwetsbaarheid. Beide fenomenen zijn een resultante van de interactie tussen aanleg en omgeving. Dat spreekt voor zich, maar welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk? En zijn die factoren voor iedereen hetzelfde?

Tijdens het symposium “de Kwetsbare Psyche” dat op vrijdag 6 december 2019 in Amsterdam plaatsvindt, gaat het vanuit de expertise van vier prominente sprekers over individuele kwetsbaarheidsfactoren en omgevingsstressoren. Maar daarnaast vooral ook over veerkracht, gebaseerd op de constitutie, de persoon zélf en steun uit de omgeving.
De overeenkomsten en verschillen per levensfase en persoonlijkheidsstructuur komen aan de orde: van de patiënt en niet te vergeten, van de behandelaar. Alles in samenhang en met het oog op de dagelijkse behandelpraktijk. Het doel is de deelnemers op klinisch relevante en inspirerende wijze mee te nemen in de veelkleurigheid van de kwetsbare psyche. Een drietal presentaties wordt ingeleid door Joost van der Hoeven met een passend muzikaal intermezzo.

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd voor

  • Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
  • Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
  • Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
  • Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP).

Dr. Martin Appelo
publicist en vrijgevestigd psycholoog te Barneveld. Zijn aandacht gaat vooral uit naar patiënten met ernstig psychisch lijden. Motivatie, veerkracht, persoonlijkheids- en interactieproblematiek zijn kernthema’s die aansluiten op zijn werk.

Joost van der Hoeven
psychiater en musicus, Altrecht Psychosomatiek Eikenboom te Zeist.

Nelleke Nicolai
psychiater n.p., psychotherapeut en psychoanalyticus. Zelfstandig gevestigd, praktijk voor leertherapie, coaching en supervisie (NVP, NPaV en NVvP) te Rotterdam.

Dr. Arjan Videler
psychotherapeut en manager behandeling PersonaCura, topklinisch centrum voor senioren met persoonlijkheidsproblematiek en/of autisme, GGz Breburg te Tilburg en Tranzo, Tilburg University.

Prof. dr. Wouter Staal
kinder- en jeugdpsychiater, Radboudumc en Karakter Universitair Centrum te Nijmegen. Bijzonder hoogleraar Autismespectrumstoornissen, Leiden Institute of Brain and Cognition.

Lees hier meer