Wachtwoord vergeten

4e Jaarsymposium Vroege Ontwikkelings-stoornissen

Wanneer: 05 september 2019
Locatie: Pathe, Utrecht

Omschrijving:

De stand van zaken in vogelvlucht!
Voortdurend is op elk terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een enorme hoeveelheid nieuwe informatie beschikbaar. De vroege ontwikkelingsstoornissen zijn op die regel geen uitzondering, zacht gezegd!

Tijdens congressen en symposia, in tijdschriften en bij intercollegiaal overleg is voor alle betrokkenen bij de behandeling van deze stoornissen in de afgelopen periode weer veel nieuws gepresenteerd. Zo veel, dat het voor de meeste behandelaars ondoenlijk moet zijn geweest om overzicht te houden, kaf en koren te scheiden en te bepalen wat echt relevant is voor de praktijk.

Het doel van het symposium is om betrokken GGz-professionals te informeren over de voor de dagelijkse praktijk belangrijkste ontwikkelingen en trends. En dat in de volle breedte van het aandachtsgebied. Onder voorzitterschap van Wouter Staal bespreekt die dag een keur aan deskundigen tijdens een serie bondige ‘key-note’ presentaties en een caput selectum, de voor diagnostiek en behandeling meest relevante ontwikkelingen.

Accreditatie is ook aangevraagd voor het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP

Ga hier naar meer informatie en inschrijven

13:30 uur Ontvangst en registratie

14:30 uur Vroege Ontwikkelingsstoornissen anno 2019: Een introductie
Prof. dr. Wouter Staal

14:35 uur Genetica
Karlijn Vermeulen

15:15 uur ASS
Dr. Martine van Dongen-Boomsma

15:55 uur Pauze

16:25 uur Verslaving
Dr. Arnt Schellekens

17:05 uur SOLK
Prof. dr. Elise van de Putte

17:45 uur Trauma
Rik Knipschild

18:25 uur Maaltijd

19:25 uur Antisociaal gedrag
Prof. dr. Hanna Swaab

20:05 uur Caput Selectum: Sexting
Rik Knipschild

20:45 uur Conclusie

21:00 uur Einde symposium