Wachtwoord vergeten

Symposium Psychische klachten en werk

Wanneer: 10 september 2019
Locatie: De Rode Hoed, Amsterdam

Omschrijving:

Psychische klachten zijn de oorzaak van meer dan de helft van alle ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dagelijks kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen dan ook worden geconfronteerd met het hele ingewikkelde scala aan psychiatrische syndromen en symptomen. Van hen wordt verwacht dat zij up-to-date kennis hebben van de belangrijkste psychische stoornissen. Aan die eis is – zacht gezegd – niet voor iedereen altijd even gemakkelijk te voldoen, omdat er binnen de klinische psychiatrie en psychologie qua diagnostiek en behandeling voortdurend sprake is van veel nieuwe inzichten. Inzichten die rechtstreeks van belang zijn in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige spreekkamers. Het gaat steeds om voortschrijdend inzicht en de toepassing daarvan.

Voor dit 1e Capita Symposium is dan ook gekozen voor een tweeledige opzet. Onder voorzitterschap van Jim Faas worden de deelnemers door vier prominente sprekers/clinici geïnformeerd over de voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde laatste relevante stand van zaken bij respectievelijk angststoornissen, somatoforme stoornissen, verslaving en autismespectrumstoornissen. In samenhang met deze klinische updates vindt vervolgens de vertaling plaats naar de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijke presentatie door een bedrijfsarts, een verzekeringsarts en de spreker uit de GGz, op basis van authentieke patiëntencasuïstiek. Omdat het gaat om een verdiepende klinische dialoog tussen de drie disciplines is voor een beperkt aantal ziektebeelden gekozen. Maar wel dié vier stoornissen die representatief zijn voor de grote ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan.

Ga hier naar meer informatie

08:30 uur Ontvangst en registratie

09:30 uur Psychische klachten en werk
Mr. Jim Faas

CAPUT I. ANGSTSTOORNISSEN

09:45 uur Klinische update
Dr. Neeltje Batelaan

10:15 uur Intercollegiale casusbespreking
Dr. Neeltje Batelaan, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

10:45 uur Pauze

CAPUT II. SOMATOFORME STOORNISSEN

11:15 uur Klinische update
Prof. dr. Sako Visser

11:45 uur Intercollegiale casusbespreking
Prof. dr. Sako Visser, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

12:15 uur Lunch

CAPUT III. VERSLAVING

13:15 uur Klinische update
Prof. dr. Anneke Goudriaan

13:45 uur Intercollegiale casusbespreking
Prof. dr. Anneke Goudriaan, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

14:15 uur Pauze

CAPUT IV. AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN

14:45 uur Klinische update
Dr. Annelies Spek

15:15 uur Intercollegiale casusbespreking
Dr. Annelies Spek, Maaike Wichgers, Dr. Feico Zwerver

15:45 uur Adequate oordeelsvorming
Mr. Jim Faas

16:00 uur Einde symposium