Wachtwoord vergeten

Workshop voor ervaren leertherapeuten: dilemma’s en valkuilen

Wanneer: 19 juni 2019
Locatie: Maliebaan 87, Utrecht

Omschrijving:

Leertherapie geven is vaak zeer bevredigend bijvoorbeeld doordat je met boeiende cliënten te maken hebt, die vaak redelijk goed kunnen verwoorden waar ze mee aan de slag willen of wat hun problemen zijn. Maar als het minder goed gaat in de leertherapie, is het soms ingewikkelder dan in gewone psychotherapie o.a. doordat je niet alleen met een psychotherapeutisch kader te maken hebt, maar ook met het gegeven dat de leertherapiecliënt in opleiding is.

Wat als de leercliënt weinig motivatie heeft, met weinig materiaal komt, en zich bijvoorbeeld niet laat zien? Je cliënt lijkt ongeschikt voor het vak, wat nu? Wat doen met een leercliënt met -veel- pathologie?

De impact van de leertherapeut op de ontwikkeling van de leercliënt als vakgenoot die straks ook psychotherapie gaat geven kan groot zijn. Als leertherapeuten moeten we onszelf kennen: wat zijn onze sterke kanten, wat zijn onze beperkingen? Hoe kunnen we met de leercliënt reflecteren op wat wij doen?

De NVP organiseert deze workshop voor ervaren leertherapeuten die dilemma’s in de leertherapie die zij geven willen onderzoeken en leren hanteren. U bent psychotherapeut, psychiater of klinische psycholoog.

 • Er is plaats voor maximaal 14 personen dus wacht niet te lang en ga direct naar inschrijven
  Deze cursus wordt ook gegeven op vrijdag 19 juli.
Accreditatie is aangevraagd bij de FGzPt en het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP.

 

Wat komt aan bod?

 • uw visie op leertherapie, jouw doel en werkwijze in leertherapie;
 • hoe maakt u gebruik van de therapeutische relatie;
 • zicht op eigen kwaliteiten en valkuilen als leertherapeut;
 • machtsrelatie in leertherapie;
 • de plak van leertherapie in de opleiding;
 • invloed van het aantal sessies (25, 50 of meer?) op het proces;
 • ethische dilemma’s en valkuilen;
 • inventarisatie en uitwerking van casuïstiek van de deelnemers.

Ook is er aandacht voor:

 • wetenschappelijk onderzoek naar leertherapie en psychotherapie voor professionals;
 • regels en afspraken rond leertherapie (BIG-opleidingen, specialistische verenigingen, de diverse registers).

  Werkwijze
  Korte inleidingen; rollenspel; reflecting team. We zullen vooral werken met de ingebrachte casuïstiek, waarbij we ook gebruikmaken van elkaars inzicht en deskundigheid. 

  Vooraf wordt via een vragenlijst geïnventariseerd welke ervaringen, vragen en dilemma’s de deelnemers hebben.

  Studiebelasting
  Voorbereiding 2 uur.