Wachtwoord vergeten

Voorlichtingsavond opleiding Psychoanalytisch psychotherapeut

Wanneer: 20 maart 2019
Locatie: Olympiaplein 4, Amsterdam

Omschrijving:

De NVPP organiseert een informatieavond over het beroep en de opleiding.

PROGRAMMA

19.30-20.00    Inloop met koffie  en thee
20.00 uur        Introductie aan de hand van filmfragment, Cora Versteeg, lid Opleidingscommissie
20.20 uur        Hoe word je psychoanalytisch psychotherapeut NVPP? Dorien Philipszoon, voorzitter Opleidingscommissie, over:

  -           de NVPP
  -           de opleiding en het opleidingscurriculum
  -           de kinder- en jeugd specialisatie

20.50 uur        Ervaringen van (voormalige) opleidingskandidaten - interview door Frans Schalkwijk
21.15 uur        Gelegenheid tot het stellen van vragen
21.30 - 22.00  Borrel en informeel informatiemoment

Inschrijving voor deze informatieavond en informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl

INHOUD OPLEIDING

De opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut bestaat uit:

  • een cursorisch gedeelte van 4 jaar, met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk
  • een eigen leeranalyse of psychoanalytische psychotherapie
  • een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De 4-jarige opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open voor degenen die een relevante BIG registratie hebben: psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen (of daartoe in opleiding zijn)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, motivatie en persoonlijke geschiktheid voor de opleiding aan bod komen.

Accreditatie voor de opleiding wordt jaarlijks aangevraagd bij de Ned. Ver. voor Psychiatrie en de FGzPT.