Wachtwoord vergeten

Doelgericht handelen! -5 daagse nascholing

Wanneer: 12 mei 2019
Locatie: Reykjavik, IJsland

Omschrijving:

Optimale zorg bij complexe psychische problemen

Nog nooit waren er voor psychische stoornissen zoveel therapeutische mogelijkheden. Tegelijkertijd zien behandelaars zich meer dan ooit geconfronteerd met de beperkingen van het zorgstelsel. Financiële grenzen dwingen tot bescheidenheid bij het maken van een gepaste keuze uit beschikbare middelen. Zeker ook bij complexe psychische problematiek. Optimale zorg kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, inzet, gedegen diagnostiek, gerichte indicatiestelling, kritisch gebruik van behandelcapaciteit… En – waar mogelijk – een tijdige afronding van de therapie!

Tegen deze achtergrond gaat het tijdens dit bijzondere nascholingsprogramma om antwoorden op een scala aan vragen: welk doel heiligt de inzet van welke middelen bij deze patiënt? En op welk moment? Wat behelst die optimale zorg? Hoe geven we vanuit een ontwikkelingsperspectief vorm aan persoonlijkheidsgerichte diagnostiek? Hoe hebben we oog voor complexe comorbiditeit en contextuele factoren? En voor destructieve interacties? Hoe kiezen we de optimale vorm en dosering van behandeling? En wanneer en hoe sluiten we dit hele beslissingsproces ook weer tijdig af? Vier ervaren clinici vertalen in dialoog met de deelnemers gedurende vijf dagen alle antwoorden naar handvatten voor de praktijk.

Vier spekers, vier thema’s:

Klik hieronder op deze thema’s voor meer informatie!

Diagnostiek en indicatie Theo Ingenhoven & Han Berghuis

Essentieel voor de behandeling van psychische stoornissen is gedegen diagnostiek, waarna idealiter eenduidige classificatie volgt. In de praktijk verloopt dit proces nogal eens in omgekeerde richting, meestal ten behoeve van ‘efficiënte’ zorgtoewijzing. Hoe te bewegen in dit spanningsveld? Er zijn veel instrumenten en middelen beschikbaar. Maar welke daarvan zijn zinvol in het diagnostische proces? Wat is de waarde van het ‘klinische oordeel’ van de diagnosticus in vergelijking met de ‘statistisch genormeerde uitkomsten’ van vragenlijsten? In deze inleidende presentatie komen de essentiële cursuselementen en begrippen aan de orde.

Het Zelf en De Ander Han Berghuis & Jeroen Bakker

Significante problemen in het functioneren van zowel Het Zelf als in het functioneren in relatie met De Ander worden gezien als de kernelementen van persoonlijkheidspathologie. Hoe verwonderlijk is het vervolgens dat tijdens therapeutische behandeling Het Zelf in vorm (individuele therapie) en inhoud (identiteit, zelfgevoel, schema’s, modi en emotieregulati e) alle aandacht krijgt, terwijl De Ander in vorm (systeemtherapie, groepstherapie) en inhoud (optimaliseren van gehechtheidsrelaties; versterken sociaal-maatschappelijke context) vaak wat naar de achtergrond verdwijnt. Waar zowel Het Zelf als De Ander bij het ontstaan van persoonlijkheidspathologie van belang zijn, dienen beide ook in de behandeling hand in hand te gaan.

Persoonlijkheidsstoornis of ADHD Nannet Buitelaar & Theo Ingenhoven

ADHD en ADD komen vaak voor bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Vice versa zien we persoonlijkheidspathologie frequent bij ADHD of ADD. Bovendien zijn er overeenkomstige kenmerken zoals impulsiviteit en stemmingswisselingen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de diagnosti ek en classificatie, maar zeker ook voor de behandeling van deze stoornissen. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven over het empirisch onderzoek naar de comorbiditeit van ADHD en een (borderline-)persoonlijkheidsstoornis en wordt stilgestaan bij de invloed van ADHD op de persoonlijkheidsontwikkeling. Wat zijn diagnostische hoofdbrekens en wat zijn zinvolle richtlijnen voor de behandeling?

Mentaliseren en gehechtheid Jeroen Bakker & Nannet Buitelaar

Geweld binnen een intieme relatie vergt speciale expertise van de behandelaar. In de verwarrende mix van gehechtheid, liefde en agressie staat de gehechtheid en het mentaliserende vermogen van alle gezinsleden onder druk. De dynamiek van partnergeweld wordt onderzocht en diverse aspecten van de diagnostiek en de behandeling van ‘partnergeweld’ komen aan de orde. Hierbij wordt het belang van concepten als de kwetsbaarheidscyclus en ‘window of tolerance’ bij het maken van veiligheidsafspraken en het nemen van time-outs besproken. Vervolgens gaat het erover hoe focus op onderliggende gehechtheidsbehoeft en een uitweg kan bieden uit destructieve relatiepatronen.

De cursus vindt plaats van zondag 12 t/m donderdag 16 mei 2019 in het Harpa Conference Centre in Reykjavik, IJsland

Ga hier naar inschrijven

 

Het inschrijfgeld voor deelnemers aan deze cursus bedraagt € 1.395,-. Details

Vroegboektarief: bij aanmelding en betaling vóór 25 februari 2019 bedraagt het inschrijfgeld € 1.275,-.